Kísérleti változat!

A digitális archívum célja lehetővé tenni a magyar és közép-kelet-európai filozófiatörténet és fenomenológiatörténet magángyűjteményekben és közgyűjteményekben található forrásainak – különös tekintettel az kézírásos és egyéb egyedi vagy kis példányszámban létező forrásokra – egységes szerkezetben történő digitális feldolgozását, ezáltal hozzáférhetővé téve azokat a kutatás számára. Az archívum fenntartója a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának (BTK) Filozófiai Intézete (intézetigazgató: Hörcher Ferenc), az Intézet "Magyar Filozófiai Archívum" kezdeményezésének részeként. Az archívum gyűjteményei folyamatosan bővülnek, minden hibajavítást és megjegyzést köszönettel fogadunk, továbbá örömmel veszünk részt az archívum bővítésére irányuló együttműködésekben (felhasználva a digitális archiválás előnyeit, amely érintetlenül hagyja az eredeti dokumentumokat).

Gyűjtemények:
  • Enyvvári-gyűjtemény: A gyűjtemény archívum az Enyvvári Jenő örököse által rendelkezésre bocsátott anyagokból az MTA BTK Filozófiai Intézetében (intézetigazgató: Hörcher Ferenc) az OTKA-PD105101 kutatási projekt (vezető kutató: Varga Péter András) keretében jött létre a "Magyar Filozófiai Archívum" pilot projekt (projektvezető: Golden Dániel, további közreműködők: Gunics Boglárka, Juhász Klaudia, Paár Tamás) első fázisának eredményeit és más intézeti erőforrásokat felhasználva (további közreműködő: Jász Borbála). Szakmai felelős: Varga Péter András
  • Magyar Filozófiai Archívum (MFA)/Saját anyagok: Az MTA BTK Filozófiai Intézet "Magyar Filozófiai Archívum" pilot projektjének (projektvezető: Golden Dániel, további közreműködők: Gunics Boglárka, Juhász Klaudia, Paár Tamás)) első fázisa (2015-2016) során speciálisan e célra vásárolt, az intézeti könyvtár (könyvtárvezető: Pluhár Emese) állományából feldolgozott vagy magántulajdonból kölcsönkapott dokumentumok. Szakmai felelős: ??
  • Magyar Filozófiai Archívum (MFA)/MTA Könyvtár és Információs Központ másolatok: Az MTA BTK Filozófiai Intézet "Magyar Filozófiai Archívum" pilot projektjének részeként az MTA Könyvtár és Információs Központ állományából készítetett másolatok, melyek a szerződésben foglalt engedély alapján képezik az intézet "Magyar Filozófiai Archívum"-ának saját szerves részét. Szakmai felelős: ??
  • Révész-Alexander-gyűjtemény (magántulajdonban): Folyamatban lévő szakmai feldolgozás. Szakmai felelős: Varga Péter András

Felelős kiadó: Hörcher Ferenc (igazgató, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet)
Az archívum szakmai vezetője: Varga Péter András (tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet)
A Magyar Filozófiai Archívum pilot projekt (2015-2017) projektvezetője: Golden Dániel (tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet)

Kapcsolatfelvétel: Varga Péter András (); Tóth Kálmán u. 4, 1097 Budapest.

A PD105101 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással az OTKA PD pályázati program finanszírozásában valósult meg.Felhasználási feltételek: Az oldalon található metaadatok és digitalizátumok (PDF-fájlok) a szerzői jog által védettek. A tudományos idézés szabályain túlmenő használatukhoz a jogtulajdonos előzetes engedélye szükséges. Adatvédelmi nyilatkozat: A webhely által alkalmazott külső forgalomanalitikai szolgáltató forgalmi adatokat rögzít cookie-technológia alkalmazásával. További információk és deaktiviálási lehetőségek
Legal Notice: All rights reserved, 2015-2017. The metadata and digitalised (PDF) files are available for personal scientific use only. Redistribution is forbidden without prior written permission by the rights holder.
A PD105101 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással az OTKA PD pályázati program finanszírozásában valósult meg.